My Life

१३ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म, म सक्रियतासाथ काम गरेको थिए, मेरो आफ्नो र परिवारको सहायता गर्ने कुनै पनि काम ग्रहण गर्दछु। प्रतिदिन नयाँ चुनौतिहरू उत्पन्न भए, तर म उनीहरूसँग मुकाबला गरे,…